ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)

เที่ยวสิงคโปร์ ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ช็อตบังคับ ซึ่งภาพนี้มี จุ๋ย แหนม วี เชียร์ และแขกผู้มีเกียรติ จากทริป Gossipstar ลั้นลา พาเที่ยว…