ช็อคโกแลตฮิลส์ เนินเขาแปลกแห่งโบฮอล

ช็อคโกแลตฮิลส์ เนินเขาแปลกแห่งโบฮอล

ฟิลิปปินส์ ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเราอีกประเทศหนึ่ง ที่มีสถานที่สวยๆ น่าเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น หาดโบราไกย์ อันสวยงามเลื่องชื่อ เป็นต้น แต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่แปลกตา เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ แถมมีชื่อคล้องกันกับขนมหวานอีก นามว่า ช็อคโกแลตฮิลส์ (The Chocolate…