เตรียมชมฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ 3 ปีมีครั้ง กลางดึกวันที่ 12 ส.ค.

เตรียมชมฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ 3 ปีมีครั้ง กลางดึกวันที่ 12 ส.ค.

       คนไทยเฮเตรียมชมฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ 3 ปีมีครั้ง กลางดึกวันที่ 12 ส.ค. ต่อเนื่องถึงเช้ามืด 13 ส.ค.นี้      วันนี้ ( 3…