จังหวัดสงขลา เชิญเที่ยว ตรุษจีนหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา เชิญเที่ยว ตรุษจีนหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และชมรม สมาคมและมูลนิธิหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2557 (Hatyai Chinese New…