ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

ท่องถิ่นคนสวยโพธาราม เยี่ยมชม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน พักผ่อน สูดไอดิน กลิ่นฟ้าให้ชื่นปอด แต่ไม่อยากไปไหนไกล ราชบุรี ก็คือแพลนในใจ หากวันหยุดสุดสัปดาห์ อยากออกไปสัญจร พักผ่อน…

All About Arts ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

All About Arts ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

     ชุมชนเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดงาน All About Arts(สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553  ณ…