งานประเพณี ตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2557

งานประเพณี ตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ถวายโหน่(ธง) ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากให้คงอยู่สืบไป… งานประเพณี…