รำลึก 111 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.5 ณ วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท

รำลึก 111 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.5 ณ วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท

ขอเชิญร่วม ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 127 และงานสมโภชปีแห่งการพระราชทานนามวัดทรงเสวย ครบ 111 ปี ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท