Besisahar-Chamé ถนนสุดหวาดเสียว ตัดผ่านน้ำตกยักษ์ ประเทศเนปาล

Besisahar-Chamé ถนนสุดหวาดเสียว ตัดผ่านน้ำตกยักษ์ ประเทศเนปาล

ถนน Besisahar-Chamé  ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อยู่ในเขต Manang ประเทศเนปาล สร้างอยู่บนภูเขาสูง และรายล้อมด้วยน้ำตกขนาดยักษ์