Miss Tiffany’s Universe 2010

Miss Tiffany’s Universe 2010

                   Miss Tiffany’s Universe 2010 วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 สถานที่ ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี…