ทอดผ้าป่า 3 มิติที่จันทบุรี

ทอดผ้าป่า 3 มิติที่จันทบุรี

ทอดผ้าป่า 3 มิติที่จันทบุรี   จันทบุรีเชิญประชาชนชาวไทยทำบุญ ร่วมทอดผ้าป่า 3 มิติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม โดยในปีนี้จะมีพิธีอัญเชิญดาวประจำองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และดาว 4…