“Paradise Koh Yao” เที่ยวทะเลหน้าฝน ใครจะรู้ว่าสวยขนาดนี้

“Paradise Koh Yao” เที่ยวทะเลหน้าฝน ใครจะรู้ว่าสวยขนาดนี้

เวลาอยู่ที่นี่มันทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อย ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง อยู่กับธรรมชาติ ที่ไม่ปรุงแต่งใดๆ ทำให้เราลืมโลกที่แสนวุ่นวายไปได้ชั่วขณะ .. จะเรียกที่นี่ว่าสวรรค์บนดินก็ไม่ผิด