การแข่ง ขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้

การแข่ง ขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้

การแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้ วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2553 บริเวณ  สนามกีฬา จังหวัดปัตตานี กิจกรรม      การแข่งขันนกเขาชว่าเสียงประเภทแยกเสียง ใหญ่ กลาง…