Vogue ยก อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยานฯ ที่สวยงามระดับโลก

Vogue ยก อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยานฯ ที่สวยงามระดับโลก

อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุด โดยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ฉบับฝรั่งเศส