ฟาร์มไม้สวยงาม ที่ บอร์ดแมน ทรี ฟาร์ม

ฟาร์มไม้สวยงาม ที่ บอร์ดแมน ทรี ฟาร์ม

ครั้งหนึ่ง… โลกของเรานั้นเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร และสัตว์ป่า แต่ในปัจจุบันได้มีการตัดต้นไม้ไปมากกว่าการปลูกทดแทน ดังนั้นโอกาสที่ต้นไม้หรือป่าไม้จะหมดไปจากโลกของเราก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆ  ฟาร์มไม้สวยงาม ที่ บอร์ดแมน ทรี ฟาร์ม วันนี้ Travel MThai…