“บ้านวิชาเยนทร์” บ้านพักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดปราน

“บ้านวิชาเยนทร์” บ้านพักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดปราน

บ้านวิชาเยนทร์ หรือ บ้านหลวงรับราชทูต อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ต้อนรับคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์