เรื่องน่ารู้ ประเพณีปี๋ใหม่ เมืองเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้ ประเพณีปี๋ใหม่ เมืองเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยิน และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ (13-15 เมษายน ของทุกปี) นอกจากการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การสรงน้ำพระใน เทศกาลสงกรานต์ กันแล้ว บางคนอาจยังคงไม่ทราบถึงความสำคัญของประเพณีนี้ รวมถึงเราจะมาบอกถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้นในแต่ละวันด้วย เรื่องน่ารู้ ประเพณีปี๋ใหม่…