รู้หรือไม่ ลูกดอกงานวัด ปายังไง ให้โดนลูกโป่งทุกดอก?

รู้หรือไม่ ลูกดอกงานวัด ปายังไง ให้โดนลูกโป่งทุกดอก?

เที่ยวงานวัด อยากได้ตุ๊กตา แต่ปาลูกดอกไม่โดนลูกโป่งสักที ลองอ่าน รู้หรือไม่ ลูกดอกงานวัด ปายังไง ให้โดนลูกโป่งทุกดอก?