พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประวัติความเป็นมา พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ด้วยตัวของท่านเอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2534 และต่อมา วันที่…