(EP.2) สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ลุยเขาสามร้อยยอด 2 วัน 1 คืน

(EP.2) สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ลุยเขาสามร้อยยอด 2 วัน 1 คืน

ตอนที่ 2 แล้ว กับทริปสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ลุยเขาสามร้อยยอด 2 วัน 1 คืน แอดมินพาไปชมถ้ำพระยานคร เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ