จันทบุรีเปิดโลกอัญมณี

จันทบุรีเปิดโลกอัญมณี

จันทบุรีเปิดโลกอัญมณี     จังหวัดจันทบุรีจัดงาน เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์…