Digital Art Museum แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว สัมผัสศิลปะไร้พรมแดน

Digital Art Museum แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว สัมผัสศิลปะไร้พรมแดน

Mori Building Digital Art Museum พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาร์ท ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์  “Borderless” ศิลปะแบบไร้ขอบเขต ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น