Flower Land Pattaya ดินแดนดอกไม้เมืองหนาว แห่งพัทยา จ.ชลบุรี

Flower Land Pattaya ดินแดนดอกไม้เมืองหนาว แห่งพัทยา จ.ชลบุรี

ฟลาวเวอร์แลนด์ (Flower Land) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สร้างสรรค์ให้เป็นวิมานแห่งดอกไม้เมืองหนาว บนพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ ข้างอ่างเก็บน้ำมาบประชัน