สายเที่ยวเตรียมจ่าย ญี่ปุ่นเรียกเก็บ ภาษีซาโยนาระ เริ่ม 7 ม.ค. 62

สายเที่ยวเตรียมจ่าย ญี่ปุ่นเรียกเก็บ ภาษีซาโยนาระ เริ่ม 7 ม.ค. 62

รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมเก็บภาษีออกนอกประเทศ ที่เรียกว่า “Sayonara Tax” หรือ ภาษีซาโยนาระ กับคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ คนละ 1,000 เย็น (300 บาท) มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มกราคม 2562