ภูกระดึง ฉบับวัยรุ่น

ภูกระดึง ฉบับวัยรุ่น

พอดีเมื่อช่วงปลายเดืิอนพฤษจิกายน ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวภูกระดึง(เป็นครั้งที่ 5) เลยนำเอาประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ มาเขียนเป็น Blog ใครกำลังหาข้อมูลไปเที่ยวภูกระดึงอยู่.. เชิญได้นนะครับ รับรอง เข้าที่นี่ที่เดียว ครบทุกเรื่อง ของภูกระดึงแน่ๆเลย http://tourparkzaa.exteen.com/20111201/entry…