All About Arts ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

All About Arts ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

     ชุมชนเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดงาน All About Arts(สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553  ณ…