มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557 ครั้งที่ 29

มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557 ครั้งที่ 29

จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557 ครั้งที่ 29”  ในระหว่างวันที่ 7–16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหิน…