มหกรรมแข่งขันนกเขาชวา เสียงอาเซียน ครั้งที่ 29

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวา เสียงอาเซียน ครั้งที่ 29

จังหวัดยะลา เตรียมจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 29 คาดจะผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงจากไทยและประเทศต่างๆในอาเซียนเข้าร่วมงาน ส่งผลให้มียอดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี มหกรรมแข่งขันนกเขาชวา เสียงอาเซียน ครั้งที่ 29 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา…