ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”

               นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันวิ่ง  “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ 6…