10 สุดยอดสถานที่ร้อนที่สุดบนพื้นพิภพ

10 สุดยอดสถานที่ร้อนที่สุดบนพื้นพิภพ

 สุดยอดสถานที่ร้อนที่สุดบนพื้นพิภพ อันดับที่ 10 Agha Jari      Agha Jari ในประเทศ Iran ถึงจะเข้ามาเป็นอันดับสิบก็อย่างนึกว่าจะไม่ร้อน ร้อนระอุกว่า 53.3 องศา หรือกว่า…