River Festival Thailand 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5

River Festival Thailand 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5

River Festival Thailand 2019 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.

งานภูเขาทอง 2562 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ห่มผ้าแดง ครื้นเครงงานวัด

งานภูเขาทอง 2562 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ห่มผ้าแดง ครื้นเครงงานวัด

ร่วมสืบสานประเพณีห่มผ้าแดง ถวายองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ