ชมเต็มๆตา! แบบ Terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของไทย

ชมเต็มๆตา! แบบ Terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของไทย

พาไปชมให้เห็นเต็มๆ ตา รูปแบบอาคาร terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ผลงานจากบริษัท DBALP โดยคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค สถาปนิกชื่อดังของไทย ซึ่งร่วมกับบริษัทจากญี่ปุ่น