ประกวด คลิปออนไลน์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

ประกวด คลิปออนไลน์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

โครงการประกวดคลิปโฆษณารณรงค์ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”  โดยโครงการปิ๊งส์ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขนทัพเยาวชนหัวใจนักโฆษณา 20 ทีม…