10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก ปี 2019 จาก Skytrax

10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก ปี 2019 จาก Skytrax

Skytrax สถาบันวิจัยบริการการบินชั้นนำของอังกฤษ ได้จัดอันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก เป็นประจำทุกปี โดยวัดจากเกณฑ์การให้บริการ มาตราฐานความปลอดภัย และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในทุกๆ ด้าน