การบินไทยคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยม

การบินไทยคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยม

การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม 3 รางวัล จากสกายแทรกซ์ โดยเป็นอันดับที่ 1 ถึง 2 รางวัล ได้แก่รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ประเภทพนักงานสายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Airline…