ทะเลสาหร่าย ปรากฎการณ์สาหร่ายในทะเลเหลือง จีน

ทะเลสาหร่าย ปรากฎการณ์สาหร่ายในทะเลเหลือง จีน

ปรากฎการณ์ ทะเลสาหร่าย ลอยเต็มทะเลที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำลายสถิติมากกว่า 2 หมื่นตารางกิโลเมตร เพราะกินพื้นที่กว้างและมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม