พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต วัดเทพธิดารามวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต วัดเทพธิดารามวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่ วัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ถ.มหาไชย กรุงเทพฯ และเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สถานที่จัดงาน วันสุนทรภู่ 56

สถานที่จัดงาน วันสุนทรภู่ 56

สถานที่จัดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปี 2556   งานวันสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2556 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง…

งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

สถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยองวันที่ 25 – 26  มิถุนายน 2552, ประวัติความเป็นมา พระสุนทรโวหารเกิดที่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อย) บิดาชื่อ ภู่ เป็นชาวบ้านกร่ำ…