โคตรหนาว! หมู่บ้านไซบีเรีย อุณหภูมิติดลบ 67 องศา เย็นที่สุดในโลก

โคตรหนาว! หมู่บ้านไซบีเรีย อุณหภูมิติดลบ 67 องศา เย็นที่สุดในโลก

เมืองเล็กๆ 2 เมืองในแถบไซบีเรีย ของประเทศรัสเซีย กำลังแข่งกันเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่ ที่มีอากาศหนาวยะเยือกที่สุดในโลก โดยทั้งสองเมืองต่างมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ลบ 60 องศาเซลเซียส! โคตรหนาว! หมู่บ้านไซบีเรีย อุณหภูมิติดลบ 67…