โลกใต้น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่

โลกใต้น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่

       โลกใต้น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiangmai Zoo Aquarium) จัดโชว์พิเศษต้อนรับช่วงฟุตบอลโลก (Fifa World Cup 2010) โดยมีการจัดตู้ปลาในโซนจัดแสดงระบบชายฝั่งทะเล (Coastal & Shore)…