อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ บนเกาะบอร์เนียว

อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ บนเกาะบอร์เนียว

ถ้าเอ่ยถึง “มาเลเซีย” หลายๆ คน คงนึกถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของไทย ปลายคาบสมุทรมลายูกันเป็นส่วนใหญ่ และหลายๆ คน คงไม่ทราบว่าพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย อีกส่วนหนึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวด้วย และที่นี่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น โดยเฉพาะที่ อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู มี ”…