เที่ยวเจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำแห่งเมืองตันลยิน

เที่ยวเจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำแห่งเมืองตันลยิน

เจดีย์เยเลพญาหรือคนพม่าเรียก เจ๊าตันเยเลพญา (Kyauktan Yele Paya) เป็นวัดเจดีย์บนเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางแม่น้ำย่างกุ้ง สำหรับที่มาของคำว่า เจ้าตันเยเลพญา…