ไปเที่ยว ประตูนรก (Door to Hell) กันมั้ย? เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan

ไปเที่ยว ประตูนรก (Door to Hell) กันมั้ย? เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan

ประตูนรกที่มองเห็นเป็นหลุมขนาดใหญ่ (Gas Crater) และในหลุมแห่งนี้ก็มีแต่เปลวเพลิง เป็นผลพวงจากแก๊สธรรมชาติในบริเวณ ที่หมู่บ้าน Darvaza ใน Turkmenistan   เล่ากันว่า ในปี 1970 มีทีมงานของรัสเซียเข้ามาขุดแก๊สธรรมชาติ และเกิดผิดแผนทำให้หลุมที่ขุดเจาะมีลักษณะดังกล่าวและเกิดไหม้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา…