เที่ยวเจดีย์โบตะตาว , เทพทันใจ และ เทพกระซิบ ในประเทศพม่า

เที่ยวเจดีย์โบตะตาว , เทพทันใจ และ เทพกระซิบ ในประเทศพม่า

ชวนเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวเจดีย์โบตะตาว , เทพทันใจ และ เทพกระซิบ ในประเทศพม่า เที่ยวเจดีย์โบตะตาว Botahtaung Pagoda เจดีย์โบตะตาว หรือ…