ชวนเที่ยวงาน เทศกาลของดีเมืองจันท์ Chan Fun Fest 2019

ชวนเที่ยวงาน เทศกาลของดีเมืองจันท์ Chan Fun Fest 2019

ทศกาลของดีเมืองจันท์ Chan Fun Fest 2019 จัดขึ้นวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ถนนเทศบาลสาย 3 บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี