งานสตรอเบอร์รี่ และของดีเมืองสะเมิงประจำปี 2554

งานสตรอเบอร์รี่ และของดีเมืองสะเมิงประจำปี 2554

งานสตรอเบอร์รี่ และของดีเมืองสะเมิงประจำปี 2554   จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยว “งานสตรอเบอร์รี่ และของดีเมืองสะเมิง ประจำปี…