ศรีลังกา ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

ศรีลังกา ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

ข่าวดี!! ศรีลังกา ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตชาวไทย และอีก 47 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563