ต้องมนต์ เมืองงอย ที่เมืองลาว(Muang Ngoi , Laos)

ต้องมนต์ เมืองงอย ที่เมืองลาว(Muang Ngoi , Laos)

หลังจาก วังเวียง หรือ กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ถึงจุดอิ่มตัว นักท่องเที่ยวแบ็คแพ็ค เริ่มหาสถานที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติแห่งใหม่ จึงเจอ เมืองงอย