Larung Gar Valley ชุมชนชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Larung Gar Valley ชุมชนชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Larung Gar Valley เมืองที่โอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและขุนเขา ในเขตชนบทแห่งหนึ่งของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นชุมชนชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก