10 เรื่องน่ารู้ในลาว (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในลาว (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในลาว  ประเทศในสมาคมอาเซียน 1.ขับรถในลาว ควนท่องไว้ว่า เลี้ยวขวาชิดขวา เลี้ยวซ้ายชิดขวา เจอวงเวียนวนขวา(ทวนเข็มนาฬิกา)ออกขวา 2.เก็บหนังสืออนุญาตใช้รถระหว่างประเทศไว้อย่างดี โดยเฉพาะเอกสารแบบ 454 (ของศุลกากรไทย) และบ.53 (ของศุลกากรไทย) เพราะต้องส่งคืนเมื่อเดินทางกลับ…