งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2554 เที่ยวถนนคนเดินเล่นน้ำกับช้าง

งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2554 เที่ยวถนนคนเดินเล่นน้ำกับช้าง

ประเพณีสงกรานต์ อยุธยา ประจำปี 2554 เที่ยวถนนคนเดินเล่นน้ำกับช้าง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2554…