เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้

เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้

   เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้ รายละเอียด เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ประจำปี๒๕๕๔ กำหนดการจัดงาน:วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ –๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  สถานที่จัดงาน:ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…